disclaimer

disclaimer

Lotus Rondom Grime is in geen enkel geval aansprakelijk te stellen voor gevolgen die direct of indirect kunnen of zijn ontstaan door publicatie van de aangeboden informatie op onze website. De informatie op deze site is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld en verkregen van bronnen die betrouwbaar mogen worden geacht. De gepubliceerde gegevens zijn naar onze beste kennis, eer en geweten verzameld maar kunnen onjuistheden bevatten of onjuist worden gepresenteerd. De informatie op de website van Lotus Rondom Grime is uitsluitend indicatief en kan op ieder moment zonder aankondiging worden gewijzigd. Fabrikanten kunnen te allen tijde de ingrediënten van producten wijzigen. Het kan dus voorkomen dat wij later de informatie op onze site wijzigen. Wij raden u dan altijd aan het productetiket te controleren op allergenen, ingrediënten en andere voor u belangrijke informatie. Wij stellen het op prijs indien u ons attent maakt op eventuele fouten die hier zijn gepubliceerd. Lotus Rondom Grime streeft er naar om uitsluitend actuele en nuttige informatie op deze site te verstrekken.

In de webshop worden ook handgemaakte producten aangeboden; Voor deze producten geldt dat er altijd (kleine) verschillen op kunnen treden in maatvoering, kleur, vorm, uitvoering en gewicht. LOTUS Rondom Grime is daarop niet aansprakelijk te stellen indien een product niet geheel overeenkomt met de getoonde foto bij het product.
De handgemaakte producten die worden aangeboden bij LOTUS Rondom Grime zijn: Siliglas, imitatie metaal, bloedplassen/matten.

volg ons op social media